måndag, april 10, 2006

Hur trovärdiga är uppgifterna?

Frågan som alltid uppstår är ju givetvis; hur tillförlitlig är informationen? Man måste ju vara källkritisk, allt på internet är ju inte sant.

I stort sett all information från er ödmjuke bloggare är hämtad från offentliga uppgifter. En del personuppgifter och annan information är utelämnad, då lagar och regler måste följas, i detta fallet amerikansk lag, då bloggen bor i USA. Källor är bland annat Vägverket, Finansinspektionen, Bolagsverket, Skatteverket, Fritid Göteborg, Polismyndigheten Göteborg, Trygg Hansa, Trafikförsäkringsföreningen, Svea Rikes Lag, bland annat Trafikskadelagen (1975:1410) §1 St1,2,3, för att konstatera att extra försäkring i detta fallet inte är tillämplig.

Självklart finns all dokumentation från olika myndigheter även på papper. I original från respektive myndighet.

Varför görs då detta? Helt enkelt för att belysa verkligheten. Allt är fakta som är enkel att verifiera för vem som helst. Slutsatser får dras av läsaren själv.

Ingen skugga skall heller falla över Blackrace som fenomen, och alla de killar och tjejer runt om i landet som sliter för att få det hela att fungera. men man kan ju ana att deras insatser och pengar inte alltid går till de som förtjänar det...

PC från JC !

Sen är det ju så att de datorer som används är "lånade" på JC där en av de vise männen arbetar, så där är ju ytterligare pengar ner i någons ficka...

Detta kan bland annat konfirmeras genom att studera metainformation i de dokument som Blackrace sprider. Några exempel är besiktningsformuläret i PDF, Exceldokumentet som de olika städerna redovisar sina sålda försäkringar på och skickar till Nytec HB, Powerpointpresentationer mm.

Ett Bidrag från Göteborgs Fritid

Ansökan om Bidrag

Tidtagning 163 625:-
Bärbar pc 10 000:-
25 st Reflexvästar (Eu godkända) á 450:- 11 250:-
Konor, Avspärrningsband etc 5000:-

Summa 189 875:-

De får 80 000 kronor för att köpa tidtagningsutrustningen samt att man får 25 000 kronor i stimulansbidrag för att utbilda funktionärer i hantering av tidtagningutrustningen samt man skjuter till eget kapital med 26 000 kronor

Om ni ser ovanstående summa för tidtagningsutrustningen. Enligt offerten från Nitroz AB som leverat denna, så står det att tidtagningsuret kosta 130 900 kronor + moms!!! Till saken hör ju att en av de som ingår i den sk styrelsen i Blackrace är samma person som offererat tidtagningsutrustningen. Som jämförelse kan nämnas att en anläggning från ett ledande amerikanskt företag, RaceAmerica, som levererar professionella utrustningar så är prisbilden helt annorlunda... Där kostar den största varianten av den mest avancerade anläggningen $6 829, vilket enligt dagens dollarkurs motsvarar knappt 52 000:-
http://www.raceamerica.com/pricing/p2800.html

Tidtagningsutrustningen som ni vet den hyrs ut också så den tjänar man pengar på...
Reflexvästarna har man fått från Burger King Eriksberg...
Konor och avspärrnings band har man fått och lånar av Gatukontoret Göteborg/Trafikkontoret...

söndag, april 09, 2006

Blackrace Projektet / Bidrag och partners

Projektets stöd från Vägverket för tiden mellan 2003-12-31 tom 2006-12-31

Första ansökan till vägverket var på häpnadsväckande summan 5,5 miljoner kronor !!!! för ett projekt som man kallar "Den rätta vägen" för en treårsperiod, se nedan hur de ville få pengarna.

Från Vägverket sökta medel:
2003 2 500 000
2004 1 500 000
2005 1 500 000

Egen finansiering
2003 50 000
2004 50 000
2005 50 000

Ev. annan finansiering (2003), så har de sökt att få 300 000 från Bil Sweden med ett förbehåll om de får pengar av Vägverket så ställer Bil Sweden upp.

Följande summa har det fått:
2004 400 000 + Moms = 500 000
2005 400 000 + Moms = 500 000
2006 ???

Svenska Bilsportsförbundet har avsatt 40 000 kr för att hjälpa till med tåg, bil flyg och hotelkostnader???

Kostnader som dessa herrar har är följande:
Besök av nya orter och befintliga orter
Resor
Databashantering och utveckling av denna
Webb
Myndighetskontakter
Utbildning och informationsträffar...
För en summa av 800 000 + moms

Ekonomisk Redovisning: Medlen som utbetalts (360 000) har använts till kostnader i samband med resor, förlorad arbetsförtjänst, kostnad för hemsidan, administration av hemsidan och div. kontorskostnaderHär kommer en beskrivning av verksamhet för år 2004 enligt Blackrace till Vägverket per 2005-01-27

12 orter
ca 70 st Arrangemang mellan 18-24
ca 25 000-28 000 starter
Inga Olyckor
Inga klagomål från närboende

Om man tittar på en avrapportering som skedde den 31/8 -04 som ankom till vägverket 27/10-04 Titta och jämför med ovanstående fakta

11 orter
45 arrangemang
ca 25 000 starter
0 incidenter
0 Olyckor
Tidpunkter för genomförande av körningar
Mån - Fre 18-22
Lör - Sön 13-19

Vad man kan dra för slutsats? Jo man borde veta vid en slutrapportering hur många starter man hade vid årets slut och inte ca 25 000-28 000 samt veta vilka tider man åker på mm
2005

Ekonomi:
Resekostnad (Hotell, Milersättning etc) 6 000
Hemsidan 8 000
Förlorad arbetsförtjänst 430 tim * 350+ moms 188 000


Kostnad för utvärdering av projektet till en kostnad av 200 000 av Trivector

Sedan om man läser ansökan som inkom 2005-04-01 så nämns Svenska Bilsportsförbundet som en finansiär samt Rikspolisstyrelsen.

Förfrågan om finansiering ligger för svar hos Brottsförebyggande Rådet & Bil Sweden

Administrativa avgifter.

Då det också tas ut en administrativ avgift på 25:- per startande bil så är det detsamma som antalet startande bilar genom åren, det vill säga: 5241 startande * 25:- = 131025:- som då har gått rakt in i Nytec HB.

Tidtagningen:

År 2003:
1389 startande * 50:- = 69450:-

År 2004:
822 startande * 50:- = 41100:-

År 2005:
598 startande * 50:- = 29900:-

Detta har genererat 140450:- rakt in i FMS, undrar hur mycket det har kostat att driva densamma ? Med tanke på att det lades ner en hel del obetalt arbete för att bygga tidtagningen. Samt att det då också betalades ut ett bidrag från Göteborgs stad / Fritid till ovan nämnda tidtagningen.

Försäkringarna.

År 2002:
598 startande * 50:- = 29900:-

År 2003:
2035 startande * 50:- = 101750:-

År 2004:
1502 startande * 50:- = 75100:-

År 2005:
1106 startande * 50:- = 55300:-

Så för att försäkra 5241 startande bilar har Trygg Hansa då tagit 262050:- ... Låter inte det lite mastigt om det nu är en arrangörsförsäkring, eller vad det en "tredjeparts" försäkring... Eller var den till för föraren...

Dessutom är det så att om man skall förmedla försäkringar på något sätt så måste man ha tillstånd för detta hos Finansinspektionen, samt vara registrerade i Bolagsverkets försäkringsförmedlarregister. Denna registrering skall göras av försäkringsbolagets firmatecknare, dvs Trygg Hansa i detta fallet.
http://www.fi.se/Templates/Page____5760.aspx

Förenande Motorsport, som uppges vara försäkringstagare, är inte registrerade hos Bolagsverket som försäkringsförmedlade, inte heller ha tillstånd hos Finansinspektionen. Samma sak gäller Nytec HB, dit försäkringspengarna betalas in för respektive stad. Trygg Hansa uppger också att de inte har någon sådan försäkring såld till varken Förenande Motorsport eller Nytec HB... Dock har en av personerna inom Blackrace-ledningen en privat försäkring hos bolaget, så informationen är inte svår att få ut...

Lite ekonomisk fakta bakom folket i Blacrace

Ekonomi bakom Personerna:

Person 1: Sammanräknad Inkomst 19781:-
Person 2: Sammanräknad Inkomst 249292:-
Person 3: Sammanräknad Inkomst 252538:-

Förenade Motorsport : Har Betalningsanmärkning samt en ansökan på 63400:-

Mer info kommer!!!